NIEDZIELA ( osiemnasta zwykła ) – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – 6.08.2017 r..

niedziela | | 09:07 | admin |

1. Dzisiaj, z racji I niedzieli miesiąca, po Mszy św. o godz. 11.30 , adoracja Najświętszego

Sakramentu i procesja wokół kościoła.

2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów 5 sierpnia

na terenie naszej parafii. Dziękuję za życzliwość władzom gminy Stare Babice, Dyrekcji

i pracownikom szkoły w Borzęcinie, Ojcom Misjonarzom, księżom. W sposób szczególny

pragniemy podziękować Panu Zenonowi Lasocie za wodę mineralną, Panom Krzysztofowi

Grzelakowi i Cezaremu Stanickiemu za pieczywo, Państwu Szubom za dostarczenie na

plebanię wędlin oraz innym osobom za pokarmy i inne produkty, Strażakom z Borzęcina.

Paniom – Ninie, Małgorzacie i Krystynie za  przygotowanie obiadu i wydanie go dla księży, sióstr, kleryków i całej obsługi pielgrzymki na plebanii.

Dziękujemy Panu kościelnemu Zdzisławowi i ekipie za pomoc i włożoną pracę

w przygotowaniach do przyjęcia pielgrzymów. Dziękujemy Panu Tadeuszowi

Wiśniewskiemu za okazaną pomoc. Dziękujemy Paniom i Panom, którzy na trasie

pielgrzymki i w czasie postoju częstowali pielgrzymów jedzeniem i napojami. Wszystkim

z serca dziękujemy  za życzliwość i w imieniu organizatorów pielgrzymki Akademickiej

na Jasną Górę, samych pielgrzymów i swoim własnym mówimy serdeczne „Bóg zapłać”.

Także bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom Pogroszewa i Kolonii Pogroszew za

przyjęcie i ugoszczenie pielgrzymki Niepełnosprawnych.

3. W miesiącu sierpniu zachęcamy do powstrzymania się od spożywania napojów

alkoholowych i do modlitwy za Ojczyznę.

4. We wtorek 8 sierpnia o godz. 17.30 Msza św. za rozstrzelanych w Borzęcinie

w 1944 r. Serdecznie zapraszamy.

5. W środę Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża ( Edyty Stein ), dziewicy i męczennicy,

Patronki Europy. Msza św. o godz. 17.30.

6. W czwartek Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Msza św. o godz. 17.30.

7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej i do wzięcia kolejnego numeru naszej gazetki

parafialnej.

8. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia oraz pielgrzymom i gościom

życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.

 

INTENCJE MSZALNE OD 6 DO 12 SIERPNIA 2017 r.

 Niedziela

godz. 8.30

1. + Czesława w 13 rocz. śm. i zm. z c.r. Jaworskich, Stanisława, Zofię i Włodzimierza Pytlakowskich, dziadków Pytlakowskich i Rogalów.

2.  + Wacławę Gołębiewską w 9 rocz. śm. i rodziców Mariannę i Stanisława Gołębiewskich. Jolantę Wiak w 30 dzień po śm.

godz. 11.30

1. Za Parafian.

2.  + Janinę Bitkowską w 1 rocz. śm., Zdzisława Bitkowskiego, Stanisława i Józefę Szczęsnych, Włodzimierza Obarę.

godz. 16.00

1. + Wiktora w 39 rocz. śm., Feliksę i Tadeusza Szafrańskich, Mariannę i Jana Dzwonkowskich, zm. z rodziny Szafrańskich, Dzwonkowskich i Sikorów.

2. + Kazimierza Boguckiego.

Poniedziałek

godz. 17.30

1. + Irenę Ceglińską w 1 rocz. śm.

2.  W intencji Bogu wiadomej.

Wtorek

godz. 17.30

1. Za rozstrzelanych w Borzęcinie Dużym w 1944 r. – kartka.

2. Dantis.

Środa

godz. 17.30

1. + Izabelę Zasłona.

2. + Krystynę Wilman.

Czwartek

godz. 17.30

1. + Janinę Buczulak.

2.  +Wacława Pamięta.

Piątek

godz. 17.30

+ Rozalię Kułakowską w 33 rocz. śm., Stanisława, Mariana i Władysława Kułakowskich, c.r. Kułakowskich i Trojaków.

Sobota

godz. 17.30

1. + Henryka Bagatelę w 2 rocz. śm., Grzegorza i Kazimierę Bagatelów, rodziców Kucharskich, Tadeusza Kucharskiego.

2. + Jana, Helenę Oracz i Eugeniusza Oracz.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.