XXX NIEDZIELA ZWYKŁA/ UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO/ – 29.10.2017 r.

piątek | | 19:23 | admin |

1. W środę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o godz.

8.30 i 10.00. Suma na cmentarzu o godz. 11.30. O godz. 11.00 wyruszy z Kościoła

procesja. Po sumie procesja żałobna na cmentarzu. Po procesji będzie możliwość

poświęcenia pomników i grobów. Nie będzie Mszy św.  w kościele o godz. 16.00.

W tym dniu katolicy mają obowiązek uczestniczyć we Mszy św.

2. W czwartek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. zbiorowe

za zmarłych o godz. 9.00 i 17.30. W tym dniu wierni mogą uzyskać odpust zupełny

czyli darowanie kar czyśćcowych, który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu

cierpiące. W tym celu należy nawiedzić pobożnie kościół lub kaplicę publiczną

i odmówić tam Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary, zachowując inne zwykłe warunki –

spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca Świętego oraz

wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Po Mszy św. o godz. 9.00

procesja żałobna w kościele. W tym dniu I czwartek miesiąca.

3. I piątek miesiąca. Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 17.30. Spowiedź

od godz. 16.30. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

4. I sobota miesiąca. Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 17.30. W tym dniu

kapłan odwiedzi chorych w domach  na terenie parafii od godz. 7.30.

5. Od 1 do 8 listopada można zyskać codziennie odpust zupełny. Warunki: pobożne

nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy( choćby myślnie) za zmarłych. Odpust

ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.

6. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 11.30, adoracja Najświętszego Sakramentu

i procesja z racji I niedzieli miesiąca. Zapraszamy asystę procesyjną i zespoły

parafialne. Taca w tym dniu na cele remontowe w parafii.

7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej i kalendarza misyjnego.

INTENCJE MSZALNE OD 29 PAŹDZIERNIKA DO 4 LISTOPADA 2017 r.

 

Niedziela

godz. 8.30

1.   + Janinę Dmoch w 23 rocz. śm., Jana i Józefę Dmoch, Tadeusza Tomaszewskiego.

2.  + Tadeusza Łysiaka z okazji imienin. Bogusława Bogackiego i c.r. Bogackich i Dziewulskich, Tadeusza i Kazimierza Milej, Tadeusza Walerzaka z racji imienin. Tadeusza Wasilewskiego.

godz. 10.00

1. Dziękczynna w 14 rocz. urodzin Oskara Fryt z prośbą o dalsze bł. Boże i dary Ducha Świętego.

2. + Tadeusza z racji imienin, Jana , Annę i Włodzimierza Walendziaków, Irenę i Stanisława Michrowskich, dziadków Michrowskich i Antczaków.

godz. 11.30

1.  Za Parafian.

2. + Ignacego Kasperczyka oraz zm. z rodziny Lesińskich i Kasperczyków.

godz. 16.30

1.  + Zofię w 1 rocz. śm. i Zygmunta Bogackich, Małgorzatę, Juliana i Antoniego Pietrzak, Leokadię i Stanisława Gołębiowskich.

2. + Stanisławę i Stanisława Boguckich.

Poniedziałek

godz 17.30

1.  W intencji Bogu wiadomej.

2. + Mariana, Pelagię, Sławomira i Andrzeja Dębkowskich,, Jolantę i Piotra Ziółkowskich oraz dziadków Dębkowskich i Dziudzi.

Wtorek

godz. 17.30

1.  + Mariannę Bartosik, Janinę i Władysława Wiśniewskich i zm. z ich rodzin.

2. + Macieja Piwowarskiego.

Środa

godz. 8.30

Za Parafian.

godz. 10.00

+ Katarzynę Regulską w 5 rocz. śm.

godz. 11.30

Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

/Na cmentarzu/

Czwartek

godz. 9.00

Zbiorowa za zmarłych. + Stefana i Zygmunta Dymińskich, Barbarę i Sławomira Poręckich. Irenę i Mariana Cuprzyńskich, Włodzimierza Jędrzejewskiego, i zm. z ich rodzin. Wojciecha Bańcera, Henryka Gołębiewskiego, Helenę Gołębiewską, zm. z rodziny Gołębiewskich i Bańcerów. Zm z rodziny Szczepaniak, Czesławę, Michała, Katarzynę, Antoniego, Jana, Władysława, Ignacego i Wandę. Z rodziny Jaworskich – Krystynę, Marka i Antoniego.  Z rodziny Szabelskich, Bronisławę, Henryka, Stefana, Kazimierza, Aleksandra, Irenę i Stanisława. Krystyna Lublińskiego. Z rodziny Miturów, Feliksa, Józefa, Lucynę. Z rodziny Pulińskich, Bożenę, Stanisława. Z rodziny Grymuzów, Anię. Z rodziny Kamińskich, Emilię i Romana. Helenę i Franciszka Dymińskich, Czesławę i Jana Bożyków. Janinę, Wacława i Zdzisława Matuszewskich, dziadków Ciećwierzów i Matuszewskich, dusze cierpiące w czyśćcu, Krzysztofa Wojno. Zdzisława Burczyńskiego, Czesława i Natalię Jaworskich, Stefana i Jadwigę Wawrzynieckich. Tadeusza i Halinę Kucharskich, Bernarda Zawadzkiego. Stanisława, Annę i Stanisława Bożyk, Leokadię, Janinę, Henryka i Eugeniusza Miedzińskich. Jana i Mariana Dobrogosz, Stanisławę Golisz, Jana i Mariannę   Trzaskowskich. Władysława Badocha i jego rodziców, Wacławę, Mariannę i Stanisława Gołębiewskich. Zofię, Mieczysława, Jana, Florentynę i Michała Stelęgowskich, Stanisławę, Wacława i Mieczysława Paczóskich, Eleonorę, Czesława i Stanisława Witt, Marcjannę, Feliksa i Jana Milczarek, Pawła Brzezka.

godz. 17.30

Zbiorowa za zmarłych. + Wandę Oszczyk w 13 rocz. śm. Władysława, Cecylię , Edmunda , Sabinę i Zbigniewa Paradowskich, Marcina Galant, Marię, Franciszka, Zbigniewa i Zenona Więckowskich. Janinę, Jana, Felicję i Józefa Buczulaków, Stanisława, Mariannę i Feliksa Biernatów, Krzysztofa Osińskiego, Stanisławę i Jana Siemiątkowskich. Marcina Wiśniewskiego, c.r. Wiśniewskich, Józefa Kucharskiego, Rozalię, Jana i Czesława Twardykus.

Piątek

godz. 17.30

1.  + Stefana Wągrodzkiego.

2. + Aleksandra, Stanisława, Leokadię, Stanisława i Mariana Gołębiowskich, c.r. Cirów i Puchała.

Sobota

godz. 17.30

1.  W intencji członków Żywego Różańca.

2. + Marcina Wiśniewskiego.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.