XXX NIEDZIELA ZWYKŁA/ UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO/ – 29.10.2017 r.

piątek | | 19:23 | admin |
1. W środę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o godz. 8.30 i 10.00. Suma na cmentarzu o godz. 11.30. O godz. 11.00 wyruszy z Kościoła procesja. Po sumie procesja żałobna na cmentarzu. Po procesji będzie możliwość poświęcenia pomników i grobów. Nie będzie Mszy św.  w kościele o godz. 16.00. W tym dniu katolicy mają obowiązek uczestniczyć we Mszy św. 2. W czwartek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. zbiorowe za zmarłych o godz. 9.00 i 17.30. W tym dniu wierni mogą uzyskać odpust zupełny czyli darowanie kar czyśćcowych, który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu należy nawiedzić pobożnie kościół lub kaplicę publiczną i odmówić tam Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary, zachowując inne zwykłe warunki - spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca Świętego oraz wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Po Mszy św. o godz. 9.00 procesja żałobna w kościele. W tym dniu I czwartek miesiąca. 3. I piątek miesiąca. Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 17.30. Spowiedź od godz. 16.30. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. 4. I sobota miesiąca. Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 17.30. W tym dniu kapłan odwiedzi chorych w domach  na terenie parafii od godz. 7.30. 5. Od 1 do 8 listopada można zyskać codziennie odpust zupełny. Warunki: pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy( choćby myślnie) za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. 6. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 11.30, adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja z racji I niedzieli miesiąca. Zapraszamy asystę procesyjną i zespoły parafialne. Taca w tym dniu na cele remontowe w parafii. 7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej i kalendarza misyjnego. INTENCJE MSZALNE OD 29 PAŹDZIERNIKA DO 4 LISTOPADA 2017 r.   Niedziela godz. 8.30 1.   + Janinę Dmoch w 23 rocz. śm., Jana i Józefę Dmoch, Tadeusza Tomaszewskiego. 2.  + Tadeusza Łysiaka z okazji imienin. Bogusława Bogackiego i c.r. Bogackich i Dziewulskich, Tadeusza i Kazimierza Milej, Tadeusza Walerzaka z racji imienin. Tadeusza Wasilewskiego. godz. 10.00 1. Dziękczynna w 14 rocz. urodzin Oskara Fryt z prośbą o dalsze bł. Boże i dary Ducha Świętego. 2. + Tadeusza z racji imienin, Jana , Annę i Włodzimierza Walendziaków, Irenę i Stanisława Michrowskich, dziadków Michrowskich i Antczaków. godz. 11.30 1.  Za Parafian. 2. + Ignacego Kasperczyka oraz zm. z rodziny Lesińskich i Kasperczyków. godz. 16.30 1.  + Zofię w 1 rocz. śm. i Zygmunta Bogackich, Małgorzatę, Juliana i Antoniego Pietrzak, Leokadię i Stanisława Gołębiowskich. 2. + Stanisławę i Stanisława Boguckich. Poniedziałek godz 17.30 1.  W intencji Bogu wiadomej. 2. + Mariana, Pelagię, Sławomira i Andrzeja Dębkowskich,, Jolantę i Piotra Ziółkowskich oraz dziadków Dębkowskich i Dziudzi. Wtorek godz. 17.30 1.  + Mariannę Bartosik, Janinę i Władysława Wiśniewskich i zm. z ich rodzin. 2. + Macieja Piwowarskiego. Środa godz. 8.30 Za Parafian. godz. 10.00 + Katarzynę Regulską w 5 rocz. śm. godz. 11.30 Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. /Na cmentarzu/ Czwartek godz. 9.00 Zbiorowa za zmarłych. + Stefana i Zygmunta Dymińskich, Barbarę i Sławomira Poręckich. Irenę i Mariana Cuprzyńskich, Włodzimierza Jędrzejewskiego, i zm. z ich rodzin. Wojciecha Bańcera, Henryka Gołębiewskiego, Helenę Gołębiewską, zm. z rodziny Gołębiewskich i Bańcerów. Zm z rodziny Szczepaniak, Czesławę, Michała, Katarzynę, Antoniego, Jana, Władysława, Ignacego i Wandę. Z rodziny Jaworskich - Krystynę, Marka i Antoniego.  Z rodziny Szabelskich, Bronisławę, Henryka, Stefana, Kazimierza, Aleksandra, Irenę i Stanisława. Krystyna Lublińskiego. Z rodziny Miturów, Feliksa, Józefa, Lucynę. Z rodziny Pulińskich, Bożenę, Stanisława. Z rodziny Grymuzów, Anię. Z rodziny Kamińskich, Emilię i Romana. Helenę i Franciszka Dymińskich, Czesławę i Jana Bożyków. Janinę, Wacława i Zdzisława Matuszewskich, dziadków Ciećwierzów i Matuszewskich, dusze cierpiące w czyśćcu, Krzysztofa Wojno. Zdzisława Burczyńskiego, Czesława i Natalię Jaworskich, Stefana i Jadwigę Wawrzynieckich. Tadeusza i Halinę Kucharskich, Bernarda Zawadzkiego. Stanisława, Annę i Stanisława Bożyk, Leokadię, Janinę, Henryka i Eugeniusza Miedzińskich. Jana i Mariana Dobrogosz, Stanisławę Golisz, Jana i Mariannę   Trzaskowskich. Władysława Badocha i jego rodziców, Wacławę, Mariannę i Stanisława Gołębiewskich. Zofię, Mieczysława, Jana, Florentynę i Michała Stelęgowskich, Stanisławę, Wacława i Mieczysława Paczóskich, Eleonorę, Czesława i Stanisława Witt, Marcjannę, Feliksa i Jana Milczarek, Pawła Brzezka. godz. 17.30 Zbiorowa za zmarłych. + Wandę Oszczyk w 13 rocz. śm. Władysława, Cecylię , Edmunda , Sabinę i Zbigniewa Paradowskich, Marcina Galant, Marię, Franciszka, Zbigniewa i Zenona Więckowskich. Janinę, Jana, Felicję i Józefa Buczulaków, Stanisława, Mariannę i Feliksa Biernatów, Krzysztofa Osińskiego, Stanisławę i Jana Siemiątkowskich. Marcina Wiśniewskiego, c.r. Wiśniewskich, Józefa Kucharskiego, Rozalię, Jana i Czesława Twardykus. Piątek godz. 17.30 1.  + Stefana Wągrodzkiego. 2. + Aleksandra, Stanisława, Leokadię, Stanisława i Mariana Gołębiowskich, c.r. Cirów i Puchała. Sobota godz. 17.30 1.  W intencji członków Żywego Różańca. 2. + Marcina Wiśniewskiego.    

Możliwość komentowania jest wyłączona.