NIEDZIELA/ dwunasta zwykła/ – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA – 24.06.2018 r.

niedziela | | 07:12 | admin |

1. Dzisiaj, na Mszy św. o godz. 10.00, pożegnamy naszego wikariusza ks. Piotra

i podziękujemy za pracę w naszej parafii. Ks. Piotrowi bardzo dziękujemy za piękną

i ofiarną pracę w naszej wspólnocie parafialnej i życzymy  błogosławieństwa Bożego,

wytrwałości i opieki Matki Najświętszej.

2. W piątek Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 17.30. Taca

na Daninę św. Piotra. Dzień imienin Ks. Piotra. Najlepsze życzenia od całej wspólnoty

parafialnej.

3. W sobotę ostatnie nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.00.

4. W przyszłą niedzielę Msze św. według porządku wakacyjnego o godz. 8.30, 11.30

i 16.00. Po Mszy św. o godz. 11.30, z racji I niedzieli miesiąca, adoracja Najświętszego

Sakramentu i procesja wokół kościoła. Zapraszamy asystę procesyjną i zespoły

parafialne.

5. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej.

6. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i dobrego

wypoczynku.

INTENCJE MSZALNE OD 24 DO 30 CZERWCA 2018 r.

Niedziela

godz. 8.30

1.     + Stefana, Leokadię, Jana i Tadeusza Adamczyków, Adama, Grzegorza i Ewę Michlewicz.

2.     + Jana z okazji imienin, Jana, Mariannę i Janinę Zdunkiewicz, Józefa Łukasiewicza w 23 rocz.  śm., c.r. Łukasiewiczów i Kucharskich, Zuzannę Łukasiewicz. Janinę, Jana i Adasia Gajewskich, Jana i Eugenię Sobieckich. Wandę Chruścińską. Adama Ciećwierza. Janinę Lubańską z racji imienin. Roberta Plewczyńskiego, Helenę, Julię i Leona Skrzypczyńskich. Janinę i Władysława Matuszewskich, Jana Ciećwierza, Jana Pietrzaka.     Jana i Antoninę Michalaków, Jana Lesińskiego, Jana Wróbla, Jana Domagałę, Janinę Chruścińską. Janinę Turkowską w 2 rocz. śm., Jana Fabisiaka. Janinę i Władysława Wiśniewskich, Lucynę Lipińską, Jana Zielińskiego. Janinę i Jana Buczulaków, Jana             Siemiątkowskiego. Jana i Pawła Brzezek. Władysława i Janinę Kajak. Janinę i Stanisława Dziarmaga, Zofię, Stanisława i Włodzimierza Pytlakowskich. Janinę Miedźińską. Jana Jarosza. Janinę i Mariana Wdowiarków, Wandę Ciećwierz. Jana i Mariana Dobrogosz, Jana i Wiktorię Kordek, Stanisławę Golisz, Jana i Mariannę Trzaskowskich. Jana Góreckiego. Janinę, Leonarda i Stanisława Rybickich. Zenona Nowickiego. Jana i Antoninę Świątek. Jana, Hieronimę, Eugeniusza Sumka. Janinę i Jana Dmoch. Janinę i Józefa Żentarzewskich. Jana Dziewulskiego i Józefę Dziewulską w rocz. śm.

godz. 10.00

+ Jana Stanickiego z okazji imienin, Augusta, Józefę, Grażynę i Ewę Stanickich, Marcina Wiśniewskiego, Stanisławę Stanicką i zmarłych z całej rodziny.

godz. 11.30

1.     Za Parafian.

2.   + Ignacego Ratyńskiego, Wincentego Ratyńskiego i rodziców, rodziców Galimskich i rodzeństwo.

godz. 16.30

1.    + Jana i Lucynę Wierzbickich z racji imienin.

2.    + Stanisławę w 8 rocz. śm. i Jana Milej, dziadków Niekurzy i Milej.

Poniedziałek

godz. 17.30

1.    + Marię w rocz. śm. i Antoniego Walerzaków, dziadków Gołębiowskich i Walerzaków.

2.     O powrót do zdrowia i bł. Boże dla Edyty.

Wtorek

godz. 17.30

+ Bogdana Kajak.

Środa

godz. 17.30

1.      + Władysława Badocha w dniu imienin.

2.     Dziękczynna w 3 rocz. urodzin Adrianny Cuprzyńskiej z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny.

Czwartek

godz. 17.30

1.   + Krystynę Kucharską w 10 rocz. śm. i Wacława Kucharskiego.

2.    Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże dla Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca.

Piątek

godz. 17.30

1.   + Piotra Kanarek w dniu imienin, Feliksę Kanarek i zm. z rodziny Kanarków i Góreckich.

2.   + Władysława Leśniewskiego w 30 dzień po śm.

Sobota

godz. 16.00

Ślub.

godz. 17.30

1.   + Wacława Pamięta w 1 rocz. śm.

2.   + Franciszka Gołębiowskiego w 30 dzień po śm.

Możliwość komentowania jest wyłączona.