DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2018 r.

sobota | | 17:00 | Wincenty |

1. Dzisiaj Msze św. o godz. 8.30, 11.30 i 16.00

2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów 5 sierpnia

na terenie naszej parafii. Dziękuję za życzliwość władzom gminy Stare Babice, Księżom

Misjonarzom z SMA, Paniom za przygotowanie posiłku na plebanii i wydanie do dla

księży, sióstr, kleryków i całej obsługi pielgrzymki. Strażakom z Borzęcina Dużego.

Pragniemy podziękować Panu Zenonowi Lasocie za wodę mineralną, Panu Krzysztofowi

Grzelakowi  za pieczywo, Państwu Szubom za dostarczenie na plebanię wędlin oraz innym

osobom za produkty i napoje dostarczone na plebanię.

Dziękujemy Panu kościelnemu Zdzisławowi i ekipie za pomoc i włożoną pracę

w przygotowaniach do przyjęcia pielgrzymów. Dziękujemy Panu Tadeuszowi

Wiśniewskiemu za okazaną pomoc. Dziękujemy Paniom i Panom, którzy na trasie

pielgrzymki i w czasie postoju częstowali pielgrzymów jedzeniem i napojami. Wszystkim

z serca dziękujemy  za życzliwość i w imieniu organizatorów pielgrzymki Akademickiej

na Jasną Górę, samych pielgrzymów i swoim własnym mówimy serdeczne „Bóg zapłać”.

Także bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom Pogroszewa i Kolonii Pogroszew za

przyjęcie i ugoszczenie pielgrzymki Niepełnosprawnych.

3. W środę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 8.30,

11.30 i 16.00. Na każdej Mszy św. obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów.

Przypominamy, że tego dnia katolicy mają obowiązek uczestniczyć we Mszy św.

4. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej.

5. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia oraz pielgrzymom i gościom

życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.

INTENCJE MSZALNE OD 12 DO 18 SIERPNIA 2018 r.

Niedziela

godz. 8.30

1.   + Hieronima i Leszka Antczaków, dziadków Antczaków i Siemiątkowskich, Zofię i Stanisława Widawskich.

2.   + Zygmunta Siemiątkowskiego, Bronisławę i Ignacego, c.r. Siemiątkowskich, Katarzynę i Franciszka Jannasz, c.r. Jannaszów.

        + rodziców Dudzińskich, rodziców Proczków, Stanisława Dudzińskiego, Jadwigę Krawczyk.

godz. 11.30

1.     Za Parafian.

2.    + Edwarda Góreckiego w 30 dzień po pogrzebie.

godz. 16.00

1.  + Adolfa Regulskiego w 18 rocz. śm., Anielę i Nikodema Regulskich, Wacławę i Stefana Walendziaków.

2.   + Balbinę i Jana Chruścińskich, Leokadię i Bolesława Kowalskich.

Poniedziałek

godz. 17.30

1.  + Ryszarda Zelczaka.

2.  + Annę Sarzała w 30 dzień po śm.

Wtorek

godz. 17.30

+ Irenę Bucholc w 2 rocz. śm., Bronisławę i Bolesława Knyt.

Środa

godz.8.30

+ Edmunda Kadzińskiego w 4 rocz. sm. i Magdalenę Kadzińską, Zofię i Andrzeja Pasik i zm. z ich rodzin .

godz. 11.30

Za Parafian.

godz. 16.00

+ Edwarda Jaworka, Mariannę Regulską z okazji imienin, Adolfa Regulskiego, rodziców Jaworków, Kazimierza Boguckiego.

Czwartek

godz. 17.30

+ Janinę Żurawską w 3 rocz. śm., Iwonę, Tadeusza Żurawskich, c.r. Żurawskich i Jazgierskich.

Piątek

godz. 17.30

+ Małgorzatę Krzywicką.

Sobota

godz. 17.30

+ Ryszarda Kucharskiego w 33 rocz. śm., Krystynę, Edmunda, Wandę i Marcela Kucharskich, Beatę Michalską.

a

Comments are closed.