DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.09.2018r.

sobota | | 22:41 | admin |

1. Dzisiaj Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 16.00. Taca na cele remontowe w parafii.

Od dzisiaj do 15 września br. będziemy obchodzili VIII Tydzień Wychowania, ogłoszony

przez Konferencję Episkopatu Polski pod hasłem  „W poszukiwaniu drogi”.

2. Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie dożynek w ubiegłą niedzielę

mieszkańcom Bugaju i Koczarg Nowych. W sposób szczególny dziękujemy starostom

dożynek Pani Alicji Gąsińskiej i Panu Kazimierzowi Lade oraz Panu Andrzejowi

Skonecznemu za piękne przygotowanie dożynek. Słowa podziękowania kierujemy także

do Pana Krzysztofa Turka, wójta gminy Stare Babice za okazaną pomoc. Wszystkim

za dar serca i obecność składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

3. Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci ze scholi parafialnej Arki Wincentego

odbędzie się w poniedziałek 10 września o godz. 19.00 w sali na Organistówce.

Zapraszamy do scholi nowe osoby chętne śpiewać i służyć Panu Bogu.

4. Wspólnota ” Przyjaciele Oblubieńca”, po przerwie wakacyjnej, rozpoczyna spotkania

formacyjne w każdy czwartek po wieczornej Mszy Świętej w salce na Organistówce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących pogłębić wiarę i swoją relację z Panem

Jezusem. Pierwsze spotkanie 13 września 2018 r.

5. W piątek 14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza św. o godz. 17.30.

6. Informujemy, że w dniu 15 września 2018 r. zostanie odprawiona w naszym kościele

uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza

Nycza. Po Mszy św. Ks. Kardynał i zaproszeni goście udadzą się do Stowarzyszenia

Misji Afrykańskich, gdzie nastąpi poświęcenie kaplicy i uroczyste otwarcie nowego

Centrum Misji Afrykańskich. Księża z SMA serdecznie zapraszają do wspólnej modlitwy

i uczestnictwa we Mszy św. Natomiast w niedzielę 16 września księża z SMA zapraszają

parafian i gości na dzień otwarty do zwiedzenia nowego Centrum Misji Afrykańskich

od godziny 13.00.

7. W przyszłą niedzielę, przy pomniku w Umiastowie, odbędzie się Msza św. ( polowa )

o godz. 14.00 , w intencji pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców

Topolina i Umiastowa.

8. Spotkanie i Msza św. dla dzieci I Komunijnych z klas trzecich i ich rodziców odbędzie

się w niedzielę 16 września o godz. 16.00. Zapraszamy na tę Mszę św. także rodziców

i dzieci z klas trzecich, które uczęszczają do szkół podstawowych poza Borzęcinem,

a mieszkają na terenie naszej parafii i pragną przygotować się i przyjąć I Komunię

Świętą w parafii Borzęcin.

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej.

10. Wszystkim Solenizantom i Solenizantkom tego tygodnia życzymy błogosławieństwa

Bożego i opieki Matki Najświętszej.

INTENCJE MSZALNE OD 9 DO 15 WRZEŚNIA 2018 r.

Niedziela

godz. 8.30

1.   + Mariannę i Stanisława Duralskich, Mariannę i Michała Stychlerzy.

2.       Dziękczynna w 70 rocz. urodzin Ireny Romanowskiej z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.

godz. 10.00

+ Zbigniewa Dziekańskiego w 3 rocz. śm.

godz. 11.30

1.     Za Parafian.

2.  + Tadeusza Matuszewskiego w 23 rocz. śm., Feliksę i Gustawa Matuszewskich, Antoniego Miąskiewicz oraz zm. z ich rodzin.

godz. 16.00

1.  + Stefana i Martę Puchała, Romualdę i Edwarda Nowak.

2.  + Eugenię, Irenę i Tomasza Grzybowskich, Sabinę Kucharską, rodzinę Bałowąsów.

Poniedziałek

godz. 17.30

  1.   + Łukasza Bartczaka.

  2.      Dantis.

Wtorek

godz. 17.30

1.   + Jacka Sierocińskiego z racji imienin oraz Mirosława Sierocińskiego, Adama i Halinę Borkowskich.

2.      Dantis.

Środa

godz. 17.30

1.    + Jolantę Krężelewską oraz o bł. Boże i zdrowie dla Mieczysława w 60 rocznicę urodzin.

2.       Dantis.

Czwartek

godz. 17.30

1. + Edwarda Góreckiego.

2.    W 18 rocz. urodzin Bartłomieja z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.

Piątek

godz. 17.30

1. + Adolfa Regulskiego.

2.    O Boże błogosławieństwo dla Kasi z okazji urodzin/ int. od męża i dzieci/.

Sobota

godz. 16.00

Ślub.

godz. 17.30

+ Leokadię Komór w 8 rocz. śm., Józefa Komór, zm. z rodziny Komór i Wieickich.

a

Comments are closed.