XXX NIEDZIELA ZWYKŁA/ UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO/ – 27.10.2019 r.

czwartek | | 11:02 | admin |

1. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki roczne i na Mszę św.
zbiorową za zmarłych w dniu 2 listopada na godz. 9.00 i 17.30.
2. W piątek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o godz.
8.30 i 10.00. Suma na cmentarzu o godz. 11.30. O godz. 11.00 wyruszy z Kościoła
procesja. Po sumie procesja żałobna na cmentarzu. Po procesji będzie możliwość
poświęcenia pomników i grobów. Nie będzie Mszy św. w kościele o godz. 16.00.
W tym dniu katolicy mają obowiązek uczestniczyć we Mszy św. I piątek miesiąca.
W tym dniu można spożywać pokarmy mięsne.
3. W sobotę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. zbiorowe
za zmarłych o godz. 9.00 i 17.30. W tym dniu wierni mogą uzyskać odpust zupełny
czyli darowanie kar czyśćcowych, który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu
cierpiące. W tym celu należy nawiedzić pobożnie kościół lub kaplicę publiczną
i odmówić tam Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary, zachowując inne zwykłe warunki –
spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca Świętego oraz
wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Po Mszy św. o godz. 9.00
procesja żałobna w kościele.
4. Od 1 do 8 listopada można zyskać codziennie odpust zupełny. Warunki: pobożne
nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy( choćby myślnie) za zmarłych. Odpust
ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
5. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 11.30, adoracja Najświętszego Sakramentu
i procesja z racji I niedzieli miesiąca. Zapraszamy asystę procesyjną i zespoły
parafialne.
6. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej, kalendarza misyjnego i do wzięcia nowego
numeru naszej gazetki parafialnej.

Comments are closed.