TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03.2020 r.

poniedziałek | | 12:14 | admin |

1. Dzisiaj nie będzie spotkania dla dzieci I komunijnych i ich rodziców.

    Gorzkie Żale z nauką pasyjną o godz. 16.00.

2. W czwartek 19 marca Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi

    Panny.  Dzień Imienin Ks. Kanonika Józefa Olczaka. Najlepsze życzenia od całej

    wspólnoty parafialnej. Msza św. o godz. 17.30.

3. Informujemy, że Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego

    uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym archidiecezji

    warszawskiej: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji ( np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy

    sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem,

    pracownikom służby zdrowia.

4. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej i do wzięcia kolejnego numeru naszej gazetki

    parafialnej.

5. Na kolejny tydzień Wielkiego Postu życzymy parafianom i gościom dużo ufności

    i zdrowia.

Comments are closed.