Duszpasterze

 

Proboszcz – Ks. Kanonik Jan Wróbel, w parafii od 29.08.2014 r.

jako Administrator, a od 1 listopada 2015 r. proboszcz naszej parafii.

 

Wikariusz – Ks. Marek Skowroński od 26.08.2018 r.  

 

Rezydent – Ks. Kanonik Józef Olczak, w parafii od 1975 r., jako wikariusz, a od 1977 r. jako proboszcz. Od 1995 r. jest na emeryturze i mieszka na plebanii w Borzęcinie Dużym.

 

 

Posługę duszpasterską w Naszej parafii pełnili:

ks. Prałat Bogdan Wosławski s. Mariana i Wandy zd. Bełza, ur. 04.01.1947 rok w miejscowości Okonek w powiecie Szczecinek w województwie koszalińskim, wyświęcony 16.06.1974 roku w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wikariusz: Dąbrówka, Warszawa - Radość, Lipce Reymontowskie, Łowicz - par. Św. Ducha, Otwock - Kresy, Warszawa - par. Św. Jakuba na Ochocie(...) czytaj całość       ks. Stanisław ks. Wikariusz Stanisław Podgórski, urodził się 19.03.1981 r. jako syn Zygmunta i Cecylii  w Warszawie. Rodzinna parafia to par. Bogurodzicy Maryi na Jelonkach. Święcenia kapłańskie przyjął 07.06.2008 r. z rąk bp-a diec. Kazimierza Nycza. Pracował rok w parafii NSPJ w Ursusie, a potem 3 lata w par. Matki Bożej Bolesnej w Milanówku. Od dnia 28.06.2014 r. został przeniesiony do dalszej posługi Bożej w parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce.     ks. Wikariusz Jan Różycki urodził się w Warszawie w dniu 24.11.1963 r. Po ukończeniu Liceum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Jego Eminencji ks. Kardynała Józefa Glempa w dniu 21 05 1994 r. w katedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie (...) czytaj całość         ks. Krzysztof Wojno s. Zygmunta i Heleny zd. Rybka, ur. 08.03.1953 rok w Białymstoku, wyświęcony 07.06.1981 rok w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie przez biskupa Jerzego Modzelewskiego, magister teologii w zakresie homiletyki na Akademickim Studium Teologii Katolickiej w 1981 roku.Wikariusz: Komorów, Skierniewice - par. Św. Jakuba, Warszawa - par. M.B. Królowej Polski w Aninie, par. Św. Zygmunta na Bielanach(...) czytaj całość     ks. Kanonik Józef Olczak s. Wojciecha i Józefy zd. Wieczorkowska, ur. 17.03.1930 rok w Klonowcu koło Kutna, wyświęcony 03.08.1958 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego(...) czytaj całość    

 

ks. Stanisław Brejnak - urodził się 13 maja 1899 roku we wsi Wielkie Grabowice w powiecie węgrowskim na Podlasiu. Pochodził z rodziny chłopskiej liczącej siedmioro dzieci. W tym czasie ani warunki polityczne, ani materialne nie ułatwiały nauki dzieciom i młodzieży. Według ówczesnych zarządzeń zaborcy rodzina polska mogła kształcić tylko jedno dziecko. Dlatego Stanisław uczył się konspiracyjnie poza wyznaczonym limitem. Szkołę powszechną ukończył w 1913 roku w Długosiodle, powiecie Ostrów Mazowiecka, dokąd jego rodzina się przeniosła, gdy był jeszcze dzieckiem(...) czytaj całość