Wspólnota Modlitewno Ewangelizacyjna

Wspólnota Modlitewno Ewangelizacyjna „Przyjaciele Oblubieńca”

Za początek Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej w Borzęcinie uznaje się Parafialne Rekolekcje Wielkopostne w lutym 2005 roku. Rekolekcje były prowadzone przez Wspólnotę Ewangelizacyjną z Bielska-Białej. Zakończeniem, ale także i owocem tych rekolekcji był moment oddania całego życia Panu Jezusowi. Duch Święty działał niesamowicie podczas tych kilku dni rekolekcji, czego owocem było pragnienie doświadczania Jego Mocy i obecności także po ich zakończeniu. Postanowiono o zawiązaniu Wspólnoty Modlitewnej.

Pierwsze spotkania odbywały się w salce katechetycznej na organistówce. Oprócz rozważania Pisma Świętego i śpiewów, każdy, kto chciał, mógł się podzielić swoim doświadczaniem Boga w codziennym życiu. Prowadziliśmy dużo rozmów, dzięki czemu uczyliśmy się otwartości na drugiego człowieka a co za tym idzie szacunku i budowy zaufania. Potrzebowaliśmy Duszpasterza, którym po rozmowie z Księdzem Proboszczem zgodził się zostać ks. Andrzej Grych ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. W odpowiedzi na potrzebę konkretnej formacji duchowej przystąpiliśmy do Seminarium Wiary. Był to cykl 8 spotkań, na których wędrowaliśmy razem z Pismem Świętym po etapach naszego życia. Owocem Seminarium Wiary było wiele ważnych decyzji duchowych – pojednanie z bliźnimi, uzdrowienie duchowe, nawrócenia, ewangelizacja w naszym otoczeniu. Seminarium Wiary było prowadzone przez osoby ze Wspólnot Modlitewno-Ewangelizacyjnych z Ożarowa Mazowieckiego i Otwocka. Nasze spotkania zostały przeniesione na stałe do domu Ojców Misjonarzy SMA.

Postanowiliśmy kontynuować zaczętą już formację i przystąpiliśmy do pracy nad sobą wg programu Szkoły Nowej Ewangelizacji. Co tydzień realizujemy konkretny temat do rozważania. Ksiądz Andrzej bądź inny członek Wspólnoty wygłasza przygotowaną wcześniej konferencję. Jest też czas na wspólną modlitwę, śpiew, dzielenie się przemyśleniami i doświadczeniami z minionego tygodnia. Każdy członek dostaje do domu materiały formacyjne, które służą pomocą w modlitwie osobistej i codzienności. Co jakiś czas spotykamy się na wspólnotowej Eucharystii bądź Nabożeństwie. Jako wspólnota spotykamy się nie tylko na modlitwie, ale także podczas prywatnych spotkań w domach i w terenie. Organizujemy ogniska, wigilie. Wiemy, że możemy na siebie liczyć w trakcie zdrowia i choroby, radości i smutków, trudności i czasu rekreacji. Bierzemy czynny udział w spotkaniu Wspólnot SNE, w czuwaniach nocnych, rekolekcjach wspólnotowych a przede wszystkim w organizowanych przez Szkołę SNE kursach. Dotychczas uczestniczyliśmy w Kursie Filipa, Kursie Jana, Kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej i innych. Staramy się nieustannie rozwijać gdyż wiemy, że tylko to zapewni nam wzrost w wierze i da siłę w trudnościach.

Jak każda Wspólnota, przeżywamy trudności ale wspólna modlitwa i rozmowa pomagają Nam je przetrwać. Wiemy, że jesteśmy niedoskonali, że jesteśmy grzeszni, ale również, że Bóg kocha nas nieustannie, bezwarunkowo. To On pragnie naszego pełnego rozwoju, wzrastanie w Jego miłości. Gdy Bóg nie jest na 1-szym miejscu, to zostawia się miejsce dla działania Szatana. Zły próbuje zniszczyć, wprowadzić niepokój, gniew i zamęt do ludzkich serc. Dlatego tak ważna jest modlitwa wspólnotowa, podczas której prosimy o dary Ducha Świętego i je otrzymujemy. To On, Pocieszyciel dany przez Pana Jezusa, jest naszą siłą w trudnościach życia codziennego.

Cieszymy się z każdej nowej osoby w Naszej Wspólnocie i dziękujemy za Nią Bogu. Bóg pragnie by każdy mógł się rozwijać w pełni. Dlatego dziś zapraszamy także i Ciebie. Dołącz do nas i doświadcz uzdrawiającej miłości Boga w codziennym życiu. My, tak jak i Ty jesteśmy zwykłymi ludźmi, ze swoimi obowiązkami, pracą, studiami, problemami, codziennością. Jedyna, ale najważniejsza niezwykłość w Naszym życiu to sam Bóg i Jego miłość, której doświadczamy poprzez Wspólnotę. Nie wiesz co zrobić? Po prostu przyjdź! O resztę sam Bóg się zatroszczy.

Spotykamy się w każdy czwartek o godz. 18.00 w domu Ojców Misjonarzy SMA, w Borzęcinie Dużym.

Serdecznie Zapraszamy!!!